top of page
Search

Maak kennis met de held in jouw levensverhaal

Wat wil jij worden als je groot bent? Het is een vraag die iedereen wel eens gekregen heeft en zeker toen we nog heel klein waren. Het kan best zijn dat ons antwoord een beroep was van ‘een held of heldin’. Wees eerlijk, ook nu nog wil je vaak op jouw eigen manier heldhaftig zijn. Als astroloog heb ik goed nieuws voor je: jij bent je eigen held, maar wel op een andere manier dan jij wellicht denkt. Ik neem je mee in jouw eigen astrologische heldenverhaal.De structuur van het heldendom: blauwdruk van jouw leven?

We all recall the cruel stepmother in fairy tales. That archetype is often a necessary element in a fairy tale so that the heroine/hero can become a person of character and power. Stories of heroes and heroines often begin with a wound or loss or injustice and end with heroic acts of restoration. - David Richo -

Maar wat is een held eigenlijk? De definitie van held bevat vaak het woord dapper, geen angst tonend terwijl hij of zij gevaarlijke dingen doet. Strijdbaar, al of niet met een goede afloop en gericht op hulp aan anderen.


En hoe gaat de held te werk? Waar en wanneer leert de held om heldhaftig te zijn? Om daar wat over te zeggen is een gangbare structuur van het heldenverhaal waardevol. De held zoals wij die kennen doorloopt namelijk steeds een vast patroon. Onderstaande figuur laat dat patroon zien. Denk maar eens aan jouw favoriete film, theaterstuk of boek.


Ieder scenario kent in de kern drie fasen: vertrek, avontuur en terugkeer. Het heldenverhaal hieronder begint dan ook bij de roze pijl met het vertrek (links in de figuur). Alle fasen zijn met bepaalde gebeurtenissen omkleed (grijze pijlen) en leiden tot een verandering in bewustzijn (oranje pijlen).

Bij het vertrek heeft onze held(in) een beperkt bewustzijn, zoals je kunt zien links in de figuur. Hij of zij leeft het dagelijks leven zoals jij en ik dat ook doen. Toch volgt er een (plotselinge) uitdaging om het avontuur in te stappen. Iets wat tot aarzeling leidt die de held(in) op de een of andere wijze overwint. Vaak ook met de hulp van anderen. We zijn dan aan het einde van de vertrek fase in de figuur.


Dan volgt de avontuur fase waardoor jij de film of het verhaal zo aantrekkelijk vindt. Of het nu een actiefilm, een komische film of dramafilm is maakt niet uit. Er wordt een drempel gepasseerd, die leidt tot toewijding aan de verandering. Het punt waarop geen terugkeer meer mogelijk is. Door beproeving en de ontdekking van bondgenoten en vijanden werkt de held(in) van het verhaal toe naar een definitieve verandering. Het avontuur in het scenario bereikt het hoogtepunt.


Met deze nieuw verworven inzichten en toewijding gaat de laatste fase in: de terugkeer naar de werkelijkheid van alledag. De held is meester geworden van het vraagstuk waarover de film, het boek of het theaterstuk eigenlijk gaat. Het toegenomen bewustzijn vormt de grondslag voor een mogelijk vervolg. Dat vervolg kan alles zijn, zeker met een ‘open einde’ aan de film.


Astrologie schetst voor jou een vergelijkbaar scenario van jouw leven, dat maakt het waardevol om jouw favoriete film, boek of theaterstuk nog eens met andere ogen te bekijken. Zoals ik al begon: je bent je eigen held(in) en jouw heldenverhaal ligt in jezelf besloten.


Structurele astrologie: de spirituele dimensie van ‘jouw heldenverhaal’

Perhaps there is a pattern set up in the heavens for one who desires to see it, and having seen it, to find one in himself. – Plato –

Een van de nieuwe astrologische stromingen, astrologie bestaat immers al duizenden jaren, is de structurele astrologie. Deze baseert zich op het gedachtengoed van Jean Carteret en is sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw naar Nederland gebracht door onder andere George Bode. In deze benadering van astrologie staat de spirituele dimensie in de horoscoop centraal.


Meest kenmerkend voor de structurele astrologie is de schets die het biedt van een levensscenario. Een beweging van comfort naar mijlpaal. Comfort is waar succes voor handen ligt en vertrouwdheid heerst. De mijlpaal is persoonlijk baanbrekend, op een levensgebied waar voorbeelden in jouw leven ontbreken. De beweging gaat ook van minder bewust leven naar gevorderd bewust leven.


Ik bespreek vanuit de structurele astrologie de verschillende fasen die zo kenmerkend zijn voor het scenario in jouw levensverhaal.


De openingsakte – het verlaten van jouw kernkwaliteit


Op weg naar de comfort zone

If you feel safe in the area you’re working in, you’re not working in the right area. Always go a little further into the water than you feel you’re capable of being in. Go a little bit out of your depth. And when you don’t feel that your feet are quite touching the bottom, you’re just about in the right place to do something exciting. – David Bowie –

Ieder mens heeft astrologisch gezien een specifieke kernkwaliteit. Daarmee doel ik op een zuiver zicht op en het vermogen tot het doorgronden van een bepaald levensgebied. Voor ieder mens liggen de kernkwaliteiten net even anders. En jouw ziel, zo is de stelling, wil leren omgaan met jouw kernkwaliteit. Waarom dat zo is vind ik uitermate boeiend en daar is veel over geschreven, maar blijft voor mij in alle eerlijkheid een van de raadselen van het mens zijn.


Het benutten van die kwaliteit gaat niet als vanzelf. De kernkwaliteit zet je onbewust en geheel spontaan al op jonge leeftijd in, vaak tot je een jaar of zeven bent. Je brengt jezelf bijvoorbeeld heel natuurlijk tot expressie, geniet van de schoonheid van de wereld om je heen. Je stelt steeds nieuwsgierig de juiste vragen of voelt aan hoe de verhoudingen in jouw gezin liggen.


Niet altijd leidt dat tot positieve reacties uit de omgeving, bijvoorbeeld van jouw ouders. De lastige vragen over het leven worden niet op prijs gesteld of het spontane wordt niet gezien of erkend. In plaats daarvan verberg je later misschien liever die kwaliteit zodat anderen die niet waarnemen.


Hoe het ook zij, een vorm van afwijzen of afgewezen worden doet zich voor. Het is alsof jouw licht voor jou weliswaar schijnt maar je (nog) niet de broodnodige warmte ervan ervaart.


Die warmte wordt op een andere manier gevonden. Op zoek naar respons zoek je naar een levensgebied waar je makkelijker aansluiting vindt bij anderen. Je bent daar succesvol en toont je meer extravert en gevoelig voor prikkels uit de omgeving. Jouw comfortzone!


Voeding in de comfortzone

De aantrekkelijkheid van deze natuurlijke comfortzone wordt versterkt door jouw astrologische grondenergie en natuurlijke aanleg.


De grondenergie is het levensgebied waar jij energie opdoet. Wanneer je je op dat gebied richt, vind je gemakkelijk energie om aan de slag te gaan. De oorsprong van die energie is voor ons als mens speculeren maar merkbaar is het zeker. Deze energie stem je af op het ontwikkelen of beter voortzetten van jouw natuurlijke aanleg. Dat is het levensgebied waar je jouw talenten gemakkelijk tot uitdrukking brengt.


Jouw natuurlijke aanleg komt bijvoorbeeld naar voren in het onderhouden van contacten in de buurt, het verbinden met een partner of het aansluiten bij een groep gelijkgestemden met een gedeeld ideaal. Ogenschijnlijk zonder moeite en steeds met volledige energie. De natuurlijke aanleg komt in de loop van je jeugdjaren aan het licht en vormt het fundament voor de eerste stappen richting jouw maatschappelijke ontwikkeling.


De comfortzone van je leven is gemakkelijk maar vaak onbewust gevonden. Zo ontstaat het beeld van het rondpompen van energie, die besteed wordt aan het min of meer herhalen van jezelf en levenssituaties. In verschillende vormen herhalen ervaringen zich met steeds dezelfde gemoedstoestand en materiële resultaten.

Ik denk daarbij onbewust altijd aan mensen die vijftien jaar werkervaring op hun CV hebben staan, maar bij navraag lijkt jaar twee heel erg op jaar vijftien en alle tussenliggende jaren. Zo gesteld heeft deze persoon eerder vijftien keer één jaar werkervaring. Dat klinkt bijna hetzelfde maar is volgens mij heel wat anders. En daaruit blijkt het gevaar van de comfortzone: de status quo. Het startpunt van jouw astrologische heldenverhaal.

Het vertrek – ontsnappen aan de overlevingsstrategie


De ongeconditioneerde overvloed

Escape from the black cloud that surrounds you. Then you will see your own light as radiant as the full moon. - Rumi –

De entree in de comfortzone is dus ingegeven door een behoefte aan warmte of respons uit de omgeving. Maar daarmee lopen we weg bij onze kernkwaliteit en leven we vooral een overlevingsstrategie. Een strategie die stoelt op routine en conditionering vanuit jouw omgeving en niet op kwaliteiten van jezelf!


Die impuls van routineus en geconditioneerd handelen leidt tot een zoektocht naar iets wat vrij, leeg en niet ingevuld is. Daar waar alles mogelijk lijkt en je zelf invulling kan geven door onbevangen (naïef?) instinctief handelen zonder vooroordelen of bedenkingen. De vraag naar het avontuur in jouw leven vindt in dat levensgebied zijn antwoord. De puberteit is vaak de periode waarop dit het eerste speelt.


Voorbeelden van ontspannen en ontsnappen

Deze ontsnapping uit de routine leidt tot ontspanning te over. Zo vorm jij met jouw aanwezigheid en uitstraling wellicht het zonnetje in huis en breng jij steeds nieuwe energie in omloop.

Of misschien zijn de hoeveelheid van en houding tegenover materieel bezit, die vanuit huis werden meegegeven, niet van invloed op jouw eigen houding en omgang met geld en spullen. Mogelijk ben je vrijgevig, gul of verkwistend met geld.

Een andere manier van ontsnappen kan tot uitdrukking komen in relaties. Contacten ga jij aan, ongeacht het karakter van de partner, wat zij daar thuis van vinden of de perspectieven die dit op lange termijn biedt.


Op zijn best ontstaat zo het zicht op en behoefte aan de ontsnapping uit de comfortzone maar wordt je gelijk geconfronteerd met de moeilijkheid daarvan. Hoe krijgt het vervolg verder vorm? Wordt mijn leven een spannend heldenverhaal of blijft het bij een zich herhalende soapserie?


Het avontuur – ontwaken van het bewustzijn


Jouw bewustzijn: de toeschouwer in het verhaal?

I am not my thoughts, emotions, sense perceptions, and experiences. I am not the content of my life. I am Life. I am the space in which all things happen. I am consciousness. I am the Now. I Am. – Eckhart Tolle –

Het draait in deze ontwikkelfase om bewustzijn. Wil en durf jij een volgende stap te zetten? Ben jij de held / heldin in jouw eigen verhaal? Overwin je de aarzeling en ga je vol voor diepere ervaringen en ontdekkingen? Een keuze die alleen bewust gemaakt kan worden.


De uitnodiging is afstand te nemen ten opzichte van het bewustzijn waarmee je je dagelijkse dingen doet. Een intensivering van het leven en het bewust worden van je eigen bewustzijn. Op zoek gaan naar de betekenis van de ervaringen in het dagelijks leven.


Deze beweging komt meestal pas na de nodige levenservaring. Hoe ouder, hoe wijzer is de uitdrukking. Maatschappelijk hebben zie ik dat daar nogal eens moeilijkheden ontstaan. Deze wijsheid wordt dan niet op prijs gesteld, omdat een leidinggevende of een organisatie nu eenmaal liever mensen heeft die niet te moeilijk doen en zich schikken naar wat bijvoorbeeld de leidinggevende wil. Dat is denk ik jammer omdat die leidinggevende blind is voor de kwaliteit die wijsheid met de jaren brengt.


Zoals jij in het theater de toeschouwer bent met afstand tot de acteurs, zo kun je jouw ziel zien als toeschouwer van jouw leven. In jouw ziel leeft de wens te komen tot jouw eigen vorm. Niet alleen het zien of beleven van vrijheid, maar ook het bereiken van een bevrijding is waar het om gaat.


Aan de slag met jouw zielsambitie

My mission in life is not merely to survive, but to thrive; and to do so with some passion, some compassion, some humor, and some style. - Maya Angelou -

Die vertaalslag van het beleven van vrijheid naar het concreet bevrijden richt zich op een levensgebied en noemen we in de astrologie de zielsaspiratie. Jouw zielsaspiratie is meestal niet iets wat je aan de grote klok hangt. Liefst blijft die vooral een innerlijk proces.


Zo zoek jij wellicht ervaringen in het leven die het uiterste vergen van jouw talent en jouw waarden op de proef stellen. Jouw zielsaspiratie om het onderste uit de kan halen van jouw talenten en eigenwaarde wordt zo ervaren. Deze ervaringen komen voort uit een overvloedig bewustzijn van wat er tussen mensen speelt.


Of je kunt streven naar absolute vrijheid in de persoonlijke expressie. Lak hebbend aan wat de omgeving daar van vindt. Artistieke expressie beleven als de verborgen aspiratie. De onderliggende voeding komt hier van een volledige vrije opvatting van sociale gebruiken waarmee schijnheiligheid in ieder geval bestreden wordt.


Meer oog en zorg voor een positief imago kan ook. De nadruk ligt dan meer op het laten ontstaan van het juiste beeld van jezelf door de ogen van een ander. De voeding daarvoor is een ongedwongen en vrije wijze waarop je met anderen contact weet te leggen en persoonlijke relaties aanknoopt. Door dat contact ontstaat een beeld van jezelf wat je graag weerspiegelt ziet in de relatie met de ander.


Het inzicht in wat de zielsambitie in je leven is, werkt verhelderend. Niet langer de feiten van het leven zijn bepalend maar de weerslag op jouw eigen waarden in jouw bewustzijn wijzen je de weg. Zoals we later zullen zien is dat laatste zeer van belang.


De doorbraak: over de drempel in het avontuur

Eenmaal gekozen voor het avontuur, dan volgt de weg van de meeste weerstand. Pas daar komt namelijk iets nieuws tot stand en leer je jezelf op een geheel andere manier kennen. Ons scenario van de held in de film had het niet voor niets over beproevingen.


Door de ervaringen van het nieuwe verrijkt het bewustzijn. Alleen met volledige toewijding aan het nieuwe zal daadwerkelijk deze ervaring ontstaan.


In deze fase is het risico op terugval groot, wat hoort bij avontuur en uitproberen.


Voorbeeld van een doorbraak

De doorbraak kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nieuwe levensvisie en richting betreffen. Je laten leiden door je eigen gedachtengoed en hiermee de grenzen verleggen. Dit als ontsnapping uit jouw comfortzone, waarin het praktische dichtbij gemakkelijk gevonden wordt in het verenigingsleven of de buurt. Jouw nieuwe houding en visie op het leven vinden in de directe omgeving mogelijk geen vruchtbare grond. Een verhuizing naar een andere omgeving kan dan voor de hand liggen.


Voor jou is dit baanbrekend en nieuw. De verhuizing naar bijvoorbeeld de stad (of andersom, juist het verlaten van het stadse leven) betekent nog meer kennis maken met andersdenkenden. De stimulans om de doorbraak en aspiratie verder te concretiseren.


De essentie is om onvoorwaardelijk achter jezelf te gaan staan. Zo streef je naar jouw persoonlijke topvorm.


Karakter van de held als voorwaarde voor geluk.

Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, ambition inspired, and success achieved. - Helen Keller -

Iedere held heeft een eigen karakter. In de astrologie zijn er vele factoren die jouw karakter kunnen schetsen. Binnen dit verhaal ga ik in op wat wel het gelukspunt wordt genoemd. Dit punt zegt iets over hoe de ziel de ambitie wil concretiseren.


Het maximaal benutten van jouw talenten bijvoorbeeld kan het karakter dragen van het cultiveren van wat jij als jouw talent ziet. Eenmaal ontdekt focus jij je erop steeds de vaardigheid die daaruit volgt, toe te passen en uit te breiden. Het benutten van talent kan echter ook meer communicatief zijn, je vertelt er vooral veel over en laat het anderen zien zonder dat het direct concreet wordt of wellicht ga je prat op het eigen talent en wordt dit tot de centrale factor in jouw contact met anderen.


Hoe het ook zij, de gewenste doorbraak en het gestalte geven aan de verborgen zielsambitie hebben als voorwaarde dat jij jouw karakter (be)leeft. Pas als jij als held in jouw verhaal jouw karakter uitwerkt, ligt jouw heldendom in het verschiet. Wellicht om die reden is de naam gelukspunt wel zo toepasselijk.


De derde fase – meesterschap verwerven


Ervaringen op zielsniveau

Heroes take journeys, confront dragons, and discover the treasure of their true selves. - Carol Lynn Pearson -

Jouw astrologische heldenverhaal nadert de ontknoping. Door de zoektocht naar authenticiteit en de concrete doorbraak, beleef je de nodige avonturen.


In jouw heldenverhaal breekt de fase aan waarin meesterschap gevormd wordt. Helaas is in jouw leven misschien geen heilige graal of grote rijkdom te verwerven, maar de doorbraak en het tot vorm brengen van de verborgen aspiraties leveren je wel een beloning op.


De gekoesterde routineuze levenspatronen zijn immers doorbroken en de persoonlijke mijlpalen zijn in zicht. Belangrijker nog: de betekenis van nieuwe ervaringen voedt het bewustzijn op zielsniveau.


Omgaan met perfectionisme en energie balans

Op het levensgebied waar jij werkt aan jouw doorbraak bulk je van de energie en doelgerichtheid. Geleidelijk aan kan het zijn dat je neigt naar perfectionisme en je voert de druk op jezelf dan stevig op. Op zoek naar de topvorm wil je steeds verder, beter en hoger presteren.


Het risico op fanatisme en dwangmatigheid is echter ook aanwezig. Een houding van ‘het doel heiligt de middelen’. Iets wat we maatschappelijk maar al te goed kennen uit landsbestuur, topsport of grote ondernemingen. De ‘over mijn lijk’ mentaliteit doet me dat aan denken.


Het bewustzijn waarmee eerder gekozen is om uit de comfortzone te stappen, raakt te zeer gefocust op dat ene doel. Het is vernauwd en mist het contact met het zielsbewustzijn, dat als toeschouwer in jouw leven steeds aanwezig is. Zo verbreek je ook het echte contact met je omgeving door de oogkleppen die je op hebt.


"Meer focussen" is wat veel coaches hun cliënten aanraden, anders komt er van alle plannen, ideeën, idealen en doelen niets terecht. Zeker is dat waar, maar wel tot op zekere hoogte. Stress, hebzucht en genadeloos egoïsme krijgen anders onbewust de overhand, ‘het doen vormt de rechtvaardiging van het doen’. De mate waarin dat gebeurt is zeer afhankelijk van het temperament van je geest, maar getuige de huidige hoeveelheid burn-outs in de maatschappij sluipt dit er bij veel mensen toch wel in.


Je ontdekt dat doorduwen geen nieuwe of betere vorm meer oplevert en de energie daarvoor niet meer beschikbaar is. Dit met alle gevolgen van dien. Jouw heldenverhaal wordt, als je niet oppast, een draak van een verhaal.


Wanneer je je daar goedschiks of kwaadschiks van bewust raakt is er maar een uitweg, dat is je tijdelijk te richten op daar waar jouw energie ligt. Energie te reinigen, ongevormde inspiratie opdiepen, out of the box denken om weer door te kunnen gaan.


We kennen allemaal dergelijke perioden waarin het ‘werk’ (ook als het geen werk betreft) even onderbroken wordt voor ontspanning en relativering. Dit merk je op dagbasis maar dat werkt dus ook op grotere abstracte schaal in jouw leven zo.


Een periodieke terugkeer naar de grondenergie, weer verbinden met de omgeving, met je zielsbewustzijn en ontvankelijk zijn voor andere impulsen en belangen dan die van jezelf, zorgt dat de energie steeds beschikbaar is om later weer verder te komen.


De terugkeer naar de kernkwaliteit

All the ups and downs are grace in different wrappings, sent to refine consciousness. Say thanks to them all. – Mooji –

De aspiraties die jij hebt, komen tot uitdrukking in het levensgebied waar de kernkwaliteit zich aan het begin van het verhaal al bevond. De cirkel is op die wijze rond met de ervaringen die onderweg zijn opgedaan.


De ruwe schets van jouw astrologische heldenverhaal in dit artikel is natuurlijk wel een heel eenvoudige weergave. Niet voor iedereen verloopt het proces even vloeiend en vanzelfsprekend. Het leven grijpt in op het proces en stelt je steeds voor uitdagingen die maken dat zeker niet alles voelt als heldhaftig of comfortabel.


Toch zal jouw verhoogde bewustzijn een grote lijn gaan herkennen in de herinneringen die je in dit leven hebt opgebouwd. De eigen uniciteit en authenticiteit in die levenslijn worden herkend en op die wijze tot jouw heldenverhaal gesmeed.


De rol van de astroloog

The greatest and most important problems of life are all in a certain sense insoluble. They can never be solved, but only outgrown. This 'outgrowing’ on further experience was seen to consist in a new level of consciousness. Some higher or wider interest arose on the person's horizon, and through this widening of view, the insoluble problem lost its urgency. It was not solved logically in its own terms, but faded out when confronted with a new and stronger life-tendency. - Carl Jung-

Als astroloog help ik je om de lijn in jouw leven te ontdekken en feiten in context te plaatsen. Waar nodig maak ik je attent op of help ik met het ontdekken van de betekenis van de gebeurtenissen. Ook schets ik een patroon in je leven, in lijn met wat ik in dit artikel uiteengezet heb.


Die levenslijn bevat acht wezenlijke astrologische punten. In volgorde waarin ik ze in dit artikel besproken heb:

  1. De kernkwaliteit: het levensgebied waarop je groot inzicht en krachtige vermogens hebt;

  2. De overlevingsstrategie: het levensgebied waarop je makkelijk(er) respons ontvangt en aansluiting vindt bij anderen;

  3. De grondenergie: het levensgebied waar je je kunt opladen en energie zuivert;

  4. De natuurlijke aanleg: het levensgebied waar talent makkelijk tot vaardigheid wordt omgezet;

  5. Het vrije veld: het levensgebied waar jij je niet laat sturen door jouw omgeving en instinctief te werk gaat;

  6. De zielsaspiratie: het levensgebied waarop jij jouw uniciteit en authenticiteit wil ontwikkelen;

  7. De doorbraak: het levensgebied waarop jij iets voor jou geheel nieuws wilt realiseren;

  8. De top: het levensgebied waar jouw doorbraak op het toppunt is en niet verder kan ontwikkelen zonder eerst nieuwe energie op te doen.

De inkleuring van die lijn is geheel persoonlijk en daarin zijn cruciale momenten aan te geven in jouw verleden, heden en toekomst. Momenten waarop op de een of andere wijze de aandacht op de levenslijn gevestigd wordt en die de loop van jouw leven veranderen of veranderd hebben.


Met inzichten in hoe jouw levenslijn zich ontwikkelt, verbreed je je horizon op het leven en creëer je de ruimte voor nieuwe perspectieven en daarmee voor mogelijke oplossingen van vraagstukken.Alle quotes bij dit artikel zijn afkomstig van www.azquotes.com. Kijk voor meer leuke en inspirerende quotes en de achtergrond ervan op die site.

Recent Posts

See All

Vitaliteit tussen de sterren

Onlangs mocht ik een interview geven voor Vitalogie Magazine. Onderstaand heb ik het artikel in PDF weergegeven. Wil jij meer weten over de verschillende invalshoeken van vitaliteit? Kijk op http://ww

Comments


bottom of page