top of page
Search

De Zeven Hermetische Wetten

Zeven is een getal om te onthouden in verband met meesterschap over jezelf. Zeven wetmatigheden vinden tegelijk zijn werking in alles wat je denkt, voelt en doet in je leven. Dit artikel zet ze op een rij zodat jij er kennis mee kunt maken.


De hermetische filosofie beschouwt al sinds de oudheid dat wat de mens beweegt. De oude wijzen herkenden zeven belangrijke wetten die ik hier kort zal bespreken. Deze zeven wetten handelen over het mysterie wat het leven is. En de evenzo magische uitwerkingen die ons daarin lijken te overkomen.Het onderzoeken van de principes die de wetten verwoorden en ervaren hoe deze op jouw leven en dat van de mensen om je heen uitwerken is uitermate leerzaam. Het biedt de mogelijkheid om de wereld van ervaringen te ontstijgen en toegang te krijgen tot de betekenis van deze ervaringen. De betekenis die je vervolgens meer vertelt over jezelf en wat jouw bedoeling is in dit leven. Daarmee heb je de sleutel in handen tot persoonlijk meesterschap.


Deze zogenoemde wetten liggen nergens vast, er is geen wetboek of handboek en geen baas die erover beslist. Wel zijn er gelukkig enige boekwerken over verschenen, vandaar dat ik er met jou over kan delen. Over welke wetten heb ik het?


1. Wet van Eenheid

Deze wet is feitelijk de meest moeilijke van de zeven. Moeilijk om concreet te maken in aardse termen. Het laat zich het meest eenvoudig samenvatten als dat we allemaal dezelfde oorsprong hebben. Een oorsprong die naar aard mentaal is en terug te vinden is in ieder mens zelf. Het heeft mij ertoe geleid mijn astrologische praktijk als zodanig te noemen: de oorsprong van alles ligt in jezelf (dovalij). Daar valt nog meer over te filosoferen maar vooral het concept dat de oorsprong voor ieder gelijk is en mentaal van aard is voor nu al voldoende stof tot denken.


2. Wet van Overeenstemming

Het leven manifesteert zich op verschillende vlakken. Een daarvan is de wereld om ons heen, dat wat we kunnen zien, voelen, horen en ervaren. Wij als mensen zijn daar onderdeel van. Er zijn er echter nog vele andere: fysiek, mentaal en spiritueel. Deze wetmatigheid duidt dat er een relatie is tussen die vlakken. Die relatie is de overeenstemming tussen wat er op die vlakken gebeurt. Wat op het ene vlak speelt speelt ook op het andere. Zo boven, zo beneden en zo binnen (de mens), zo buiten (de mens). In het kleine herkent men het grote en andersom. Het vormt ook de grondslag voor astrologie zoals die al vele duizenden jaren geleden is ontdekt. De bewegingen van de hemellichamen gelden dan als representanten van wat er op aards vlak gebeurt.


3. Wet van Trilling

Niets staat stil, alles beweegt. Waar wetenschap dit voor materie al heeft vastgesteld, atomen, neutronen etcetera., geld dat ook voor mentale processen. Emoties en gedachten hebben bijvoorbeeld ook hun eigen frequentie van trilling. Afstemmen op een ander betekent vaak het in overeenstemming (zie vorige wet) brengen van de frequenties met elkaar. Maar ook voor jezelf geldt: kies de frequentie waarop je wilt afstemmen en stuur je gedachten en emoties zo de juiste kant op. Nog geen eenvoudige opgave!


4. Wet van Polariteit

Alles heeft zijn tegendeel. Dit tegendeel bevindt zich echter op dezelfde schaal maar wel op een andere positie van die schaal. Zoals koud en warm zich beide op de schaal temperatuur bevinden maar wel positie op die schaal bewegen (wet van trilling). Langs deze lijn is het mogelijk om tegenstellingen te verenigen door te kijken naar de schaal waarop die tegenstellingen staan. Andersom kun je een positie die iets of iemand heeft pas begrijpen als zodanig op het moment dat je ook de tegenstelling kunt zien. Zonder warm is er immers geen koud en andersom als voorbeeld. Inzicht in dit principe maakt het mogelijk om jezelf ‘om te denken’, de andere kant van de meetschaal bewust op te zoeken en je daar op te richten.


5. Wet van Ritme

Met ritme wordt hier bedoeld een zich heen en weer bewegen langs twee polen (wet van polariteit). Ieder fenomeen beweegt tussen twee uitersten. Zoals eb en vloed, dag en nacht. Ook in de mentale van ieder mens beweegt het voortdurend tussen twee uitersten. Vrolijkheid en verdriet, boosheid en gelatenheid, het wisselt elkaar steeds af. Actief met deze wetmatigheid omgaan betekent het opzoeken van die pool die gewenst is zodat de natuurlijke beweging naar de andere pool geneutraliseerd wordt.


6. Wet van Oorzaak en Gevolg

Iedere gebeurtenis volgt deze wetmatigheid. Er bestaat geen toeval, althans niet wanneer je de wet van oorzaak en gevolg overziet en toepast. Alles heeft zijn oorzaak en alles is een oorzaak tegelijk. Wanneer je dit begrijpt wordt het mogelijk om veel (pro-)actiever in het leven te staan.


7. Wet van Natuurlijke Creatie

Op ieder moment en op ieder vlak is creatie het doel. (Re)genereren, creëren en recreëren zijn uiteindelijk de resultaten van iedere ontwikkeling. Hiervoor werken twee fundamenteel verschillende krachten samen: het mannelijke en het vrouwelijke. Emanatie, expansie en uitbreiding als mannelijke werking. Introspectie, het inwaarts terugkeren als het vrouwelijke. Iedere zaak en ieder mens heeft beide in zich. Besef daarvan en het bewust inzetten maakt dat je meer voor elkaar krijgt (creatie) in het leven. 

Persoonlijk meesterschap: de weg van de held

Het vermogen om met deze wetten om te gaan betekent een transformatie ondergaan. Een beweging van de ene vorm van omgaan met het leven naar een andere vorm van omgaan met het leven en al zijn uitdagingen. Dit begrip is meestal bekend van de uitdrukking om van lood goud te maken. Wanneer we één en ander symbolisch bezien gaat het vooral om jezelf en je mentale staat te veranderen. “If you change the way you look at things, the things you look at change” is daarvoor een bekend gezegde.


Het doorzien van de wetmatigheden die ik hier beschreven heb en deze trachten toe te passen betekent het bewandelen van de weg naar persoonlijk meesterschap. Een weg die een zeker heldendom vraagt van jou en waar ik jou met mijn kennis en wijsheid bij kan helpen.Recent Posts

See All

Vitaliteit tussen de sterren

Onlangs mocht ik een interview geven voor Vitalogie Magazine. Onderstaand heb ik het artikel in PDF weergegeven. Wil jij meer weten over de verschillende invalshoeken van vitaliteit? Kijk op http://ww

Comments


bottom of page